Ha Efemerida

Nieuws over Autokratoria Macajo Nummer 19, November 999

DAG VAN DE GEIT WORDT WEER DOORSLAAND SUCCES

Cayao, 28-8-999

Vandaag vertrok in Cayao een groep van 24 geitenhoeders met hun geiten, in totaal 500 stuks, voor een tocht van enkele weken naar El Tricator. Het vertrek vond plaats in het kader van de Internationale Dag van de Geit. Om het belang van de geit voor de planeet te onderstrepen heeft de VIA reeds in 995 een internationale gedenkdag voor de geit ingesteld.

De geitenhoeders hopen op 2 december in El Varator aan te komen en daarmee als eersten de moeilijke en gevaarlijke tocht te voltooien. "Vooral ten noorden van de rivier Pamuna is een gedeelte van de tocht zeer zwaar en gevaarlijk. De vorige groepen geitenhoeders moesten hier hun reis wegens problemen beeindigen. Wij hopen met een licht gewijzigde route de rivier en de gevaren ten noorden daarvan te kunnen doorstaan en ons en onze geiten veilig naar het doel te gidsen.", aldus een van de geitenhoeders.


EAMP F. NEOFULPAS FEESTELIJK INGEHAALD IN CAYAO

Cayao, 6-11-999

In Cayao is vandaag Ha Autè Megaleiotès Prinkepissa Felina Neofulpas aangekomen na een studiereis van vier jaar in het buitenland. Zij verbleef daar in gezelschap van haar echtgenoot een een deel van haar hofhouding. Het merendeel van de tijd bracht zij door op een van de eilanden van het overzeese gebiedsdeel Polymacria, een eilandengroep ten zuiden van Maltea.

Aan dit verblijf is echter eerder dan verwacht een einde gekomen door het ontijdig overlijden van EAMP Titiana Realè Iónestra, welke de afgelopen jaren de post van Ho Proto Dikègoro bekleedde. Gezien het grote duister waarin het land zich ondergedompeld vindt is het AMTA De Keizer EAT welgezind dat EAMP Neofulpas terugkeert naar het gezegende land en de haar vertrouwde functie van Proto Dikègoro weer opneemt.

INVOERING NIEUW BEURSSYSTEEM UITGESTELD

Hahara, 8-11-999

De invoering van een nieuw geautomatiseerd beurssysteem aan de beurs van Hahara is met minimaal enkele maanden vertraagd. De voor het systeem benodigde software kan niet binnen deze termijn geleverd en getest worden. De bedoeling was om per 1 januari op het nieuwe systeem over te schakelen. Vanaf dat moment zouden de belangrijkste beursfondsen van de vier grote beursen van Macajo op alle beursen gelijkgeschakeld moeten worden.

Het Trimaraanse bedrijf Marresof, dat de software voor het beurssysteem ontwikkelt, heeft nog enkele kleine problemen. "Vooralsnog moet het systeem twee á drie maal per dag opnieuw gestart worden om optimaal te functioneren. Het feit dat de verschillende beursen zich in verschillende tijdzones bevinden is daarbij een complicerende factor. Helaas is de Macajaanse overheid niet bereid gebleken om het ouderwetse idee van tijdzones te laten varen en zal naar een andere oplossing voor de voorliggende problemen gezocht moeten worden."

GROOTSCHEEPSE VLOOTOEFENING GEPLAND

Huawidzos, 18-11-999

Ha Epitropè Huperaspisu heeft Ho Hupourgo òn Nautikon Autokratoras òs Protos Dikègoros Domatios opdracht gegeven om tesamen met Ho Hupourgo pro Autokratoraskopos òs Protos Dikègoros Domatios een ofening te houden in de zeeën ten noorden van Huawidzos.

Advertentie