LA JUNTA, METAPHOON JUNI 1992

ALWEER GRENSCONFLICT IN ZUIDEN

Macajanen Weten Niet Van Ophouden

Muhara , 2-5-994, 06h00

Gillend komen twintig tot de tanden gewapende mannen het dorp binnenrennen in een ongecoördineerde kamikaze-actie. Geschrokken burgers duiken verschrikt hun huizen in, maar de politie, vroeg opgestaan, houdt het hoofd koel: Hoofdcommisaris Clusor lost een waarschuwingsschot tussen de ogen van een der mannen en eist dat de rest zich overgeeft. Hij wordt begroet met een regen van Macajaanse krachttermen en kogels. Ontsteld door zulk een bloeddorst geeft hij zijn mannen opdracht het dorp te zuiveren van de Macajaanse smet. Korte tijd later liggen er achtentwintig lijken in de straten van het eens zo rustige Muhara: achttien uitgeschakelde commando's en tien op beestachtige wijze afgeslachte burgers. De twee overlevende Macajanen worden afgevoerd, maar plegen in hun cel zelfmoord.

Dit incident is de ernstigste schending van Eltricators grondgebied sinds april vorig jaar, toen Macajo en Pacië zich op schandelijke wijze delen van ons land toeëigenden. (Heel Metaphor keek hierbij zwijgend toe. Dank U, Metaphor ! ) Er zijn de afgelopen maanden wel wat kleine incidentjes geweest in andere dorpjes aan de grens, maar daarbij vloeide nooit bloed. Nu echter laat de Macajaanse agressie zich weer in haar volle verwerpelijkheid zien. De waarschuwing is duidelijk: Er moet snel iets gedaan worden aan de expansiedrift van onze zuiderburen, want anders zal spoedig het keizerrijk groter zijn dan gezond is voor Metaphor.


WETENSCHAP IS OORZAAK STRALING

El Narrator / Elazzo , 16-4-994

Verbaasde kernfysici van de Universiteit van El Narrator hebben gisteren bekend gemaakt dat de radioactiviteit aan de grens met Pacië abrupt gedaald is tot een bijna normale achtergrondstraling. De verbijsterde wetenschappers hebben in de ongekend korte periode van twee weken hun Geigor-tellers van oorverdovend ratelende apparaten zien veranderen in zachtjes tikkende doosjes. Niemand kon een touw vastknopen aan dit fenomeen, totdat de Pacische kerngeleerde Antony Gorpatsov met de volgende verklaring kwam:

Uit onderzoek in Destiny is gebleken dat boeken en tijdschriften een zekere radioactiviteit verspreiden, en in het bijzonder dat de hoeveelheid straling evenredig is met het wetenschappelijk gehalte van het op papier gezette. Het verband is waarschijnlijk exponentieel (hoewel dit niet helemaal zeker is); Tijdschriften met invloedrijke publicaties van topwetenschappers, zoals de "Wetenschåplike Nørdlander" en de "Phylosofische Forschungen", geven licht in het donker, terwijl stripboekjes als "De avontuurtjes van Siza Newa" straling wel lijken te absorberen. Welnu, onlangs is aan jullie grens een grote bibliotheek gebouwd en omdat wij (ahem) niet onverdienstelijk zijn op het gebied van de wetenschap, zou dit wel eens de oorzaak kunnen zijn van jullie ongemakken. En wat het plotselinge verdwijnen van straling betreft: Twee weken geleden is men begonnen met de verhuizing van tijdschriften naar het nieuwe archief in de kelder.

Met het repatriëren van de geëevacueerde bevolking van de oostelijke Stena-vlakte wordt voorlopig nog gewacht.


GASWOLK DOODT HONDERDEN MENSEN

Aquamare, 21-5-994

Door inademing van een giftig gas hebben honderden mensen het leven verloren en zijn ca. 1100 mensen in het ziekenhuis terechtgekomen.

Om 22h35 kwam een grote wolk groen gas met een zacht noordelijk briesje de haven ingewaaid. Zodra de wolk opgemerkt was werd er alarm geslagen, maar het was al te laat: Havenarbeiders en wandelaars die het gas inademden stierven een zeer pijnlijke dood. Hierop brak in de haven paniek uit. Schippers probeerden hun schepen zo snel mogelijk de haven uit te krijgen, met als gevolg dat een Amarelaans vrachtschip een Tollqs plezierjacht ramde en 24 acteurs verdronken. De gaswolk dreef verder de stad in, slapende mensen dodend en een vluchtende menigte voor zich uit drijvend. In kettingbotsingen vonden 51 mensen de dood. Een cementwagen reed met 160 km/h een ziekenhuis binnen en mortelde 19 patienten in in bed.

Het dodental is nog niet precies bekend (veel mensen vielen of sprongen het water in), maar het loopt in de honderden. Ruim duizend mensen zijn in ziekenhuizen opgenomen met schade aan de ogen en luchtwegen. Chemici hebben het gas weten te identificeren: het is een zeer agressieve chloorverbinding, die in de chemische industrie gebruikt wordt om reactievaten schoon te maken. Het chemieconcern BIOTOX, dat een fabriek heeft 10 km ten noorden van Aquamare, ontkent ook maar iets te maken te hebben met de ramp.


BELEGERING BIOTOX VOORBIJ

Aquamare, 27-5-994

De belegering van de BIOTOX-fabriek door woedende inwoners van Aquamare is eindelijk voorbij. Met tevreden gezichten keerde men terug naar huis om door te gaan met het leven van alledag.

Enkele uren na de giframp had een woedende menigte van vijfduizend man de fabriek omsingeld. De enige reden waarom de fabriek niet meteen werd bestormd was angst voor nog meer chemicaliën. Telefonisch werd geëist dat de leiding naar buiten kwam om verantwoording af te leggen. De leiding weigerde en dreigde in bedekte termen dat men zich zou verdedigen als de fabriek werd aangevallen. Deze impasse duurde enige dagen, gedurende welke de menigte aangroeide tot zo'n veertigduizend man. Toen werd het gezin van manager M. Egatrov gegijzeld en leek het conflict zijn einde te naderen. Egatrov keek echter op TV stoicijns toe hoe haar echtgenoot werd gedood en gaf zich niet gewonnen. Daarna werd het gezin van een van haar naaste medewerkers gegijzeld. Deze kwam wel naar buiten, om zich verslagen uit te laten horen m.b.v. een leugendetector. Zodra hij had verteld dat er op de fabriek geen gevaarlijke stoffen meer waren die verder dan 2 km zouden kunnen reiken, werd het hele fabrieksterrein met granaten, mortieren, kanonnen en raketten gereduceerd tot een smeulend hoopje metaal. Het gezin van de man werd gespaard.

Gedurende de hele belegering is de politie er niet in geslaagd om het heft in handen te nemen, zo groot was de volkswoede. De oorzaak van de giframp is waarschijnlijk niet meer te achterhalen.


SPECIALE EENHEDEN GEFORMEERD

El Varator, 13-5-994

Kristina Wagner heeft een speciale militaire politie in het leven geroepen: de UDAR (Ultra Destrabarna Armia Rezerva). De UDAR zal uitsluitend bestaan uit de fitste militairen die ons land kent en zal voorzien zijn van de modernste bewapening. Haar taken: bewaking van hoogwaardigheidsbekleders en troubleshooting.

De reden voor de vorming van deze troepen is volgens Wagner dat "er een grote behoefte bestaat aan een snel inzetbare doch uitermate daadkrachtige politiemacht. Je kunt niet voor elk wissewasje het leger gaan inzetten. Dat is te langzaam en gaat met te veel bureaucratische rompslomp gepaard."


EOROTRONIC LIJDT VERLIES

El Ectric, 27-5-994

De multinational Eorotronic heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van Cr 20,300,000. Door bezuinigingen en inkrimpingen zijn 800 gedwongen ontslagen gevallen.

Eorotronic is een groot marktaandeel kwijtgeraakt aan het nieuwe bedrijf Chipolata, dat goede contacten heeft met Amarelo. Een marktonderzoekje heeft uitgewezen dat 30% van de consumenten geen vertrouwen meer heeft in Eltricatorse waar. Of, zoals een koper zei, "Ik wil geen huishoudelijke apparatuur die na twee jaar uit elkaar valt of een computer die om de haverklap crasht. Dan maar buitenlands spul. Het is heel jammer. Iedereen weet dat het leger prima electronica heeft, maar ja, daar hebben wij niets aan."


CRUSADOR GEDEVALUEERD

El Varator, 5-6-994

De Crusador is voor het eerst in drie jaar sterk in waarde gedaald. Van MECU 0.13 is hij gezakt naar MECU 0.10 . De aanleiding hiertoe was het drukken van grote hoeveelheden nieuwe bankbiljetten. De oorzaak moet gezocht worden bij de slechte toestand van de Eltricatorse economie na de Macajaanse invasie van de vorige lente.