LA JUNTA, METAPHOON OCTOBER 1992

BLOEDIG TREFFEN OP ZEE

Macajanen Weten Niet Van Ophouden

El Varator, 4-9-994

De vreemde donderslagen en vuurballen die op 4 juli door vissers in de Golf van Baracuda werden opgemerkt waren in feite tekenen van een hevige zeeslag tussen onze roemruchte vloot en de Macajaanse marine. Dit is uitgelekt uit het Ministerie van Defensie.

Op de vroege ochtend van 4 juli werd in een dichte mist een Eltricatorse patrouilleboot plotseling aangevallen door een Macajaanse torpedojager, nota bene in onze territoriale wateren; wederom een schoolvoorbeeld van agressie en territoriale integriteits-schending door onze ongewenste zuiderburen. De patrouilleboot dielf al snel het onderspit, maar niet alvorens de rest van de vloot gewaarschuwd te hebben.

De vijandelijke jager begreep toen dat het tijd was om te maken dat hij weg kwam.

Maar het was te laat. Op de terugweg werd hij ingesloten door een paar kruisers die zijn onvoorwaardelijke overgave eisten. Hij weigerde zich echter over te geven, want op dat moment schond Macajo op nog grovere wijze onze grens:

Enkele kruisers en fregatten schoten de jager te hulp. Dit was een ernstige vergissing, daar ons zwaarste slagschip Megamuerte al die tijd al bezig was op te stomen naar de conflictzone. Er vond een bloedig treffen plaats, de hevigste zeeslag die ooit uitgevochten is in de Golf van Baracuda. Door de superieure vuurkracht van de Megamuerte en het strategisch gebruik van bewegende mistbanken door onze kapiteins werd het pleit in ons voordeel beslecht. De vijandelijke slagschepen dropen zwaar gehavend af, terwijl de torpedojager in een miljoen stukjes naar de bodem zonk.

De achtervolging werd niet ingezet, waaruit de vergevingsgezindheid van ons roemruchte leger maar weer eens blijkt. Het is onduidelijk waarom deze zeeslag zo lang geheim gehouden is.


MINISTER CAVALERA BEVRIJD UIT HANDEN PSYCHOPAAT
DOELTREFFENDE ACTIE UDAR MAAKT EINDE AAN GIJZELING

El Totaloz, 29-8-994

Door snel en doortastend optreden van de UDAR zijn minister Cavalera van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en zijn vijfjarige dochtertje levend ontsnapt uit de klauwen van een gevaarlijke moordenaar.

De minister was met de auto op weg naar El Narrator, toen hij door een vrachtwagen van de weg af werd gedrukt. Nauwelijks bijgekomen van het bijna fatale afremmen in de berm keek hij in de loop van een E.L. 88; De vrachtwagenchauffeur dreigde zijn dochtertje overhoop te schieten als ze niet met hem mee kwamen. Ze stapten bij hem in en werden in enkele minuten naar Eduardo Cselar's pompstation te El Totaloz gereden, waar de chauffeur hen liet uitstappen en vervolgens ook Eduardo Cselar in gijzeling nam. Door een geheim nummer, losgepeuterd uit Cavalera, te draaien kwam de gijzelnemer in directe verbinding met het Ministerie van Defensie. Hij legde uit hoe dun het draadje was waaraan het leven van de minister hing, en eiste tien miljoen Crusador losgeld plus een uitreisvisum naar South Seyoun.

Kristina Wagner, verwittigd van de situatie, gaf meteen per radio duidelijke instructies aan de UDAR en hield de gijzelnemer aan de praat. Twee UDARniks op een motor met zijspan, die toevallig in El Totaloz waren, haastten zich naar het pompstation. Nadat ze zachtjes tot stilstand waren gekomen tegen een benzinepomp slopen ze in een omtrekkende beweging naar de andere kant van het terrein. De onderhandelingen begonnen. Na de eerste salvo's ontstond in het gebouwtje enige verwarring, waardoor Cselar en het meisje kans zagen te ontsnappen. De minister werd echter goed in de gaten gehouden.

Na nog een paar half gemeende salvo's verstomde de discussie. Toen kwam echter een groepje UDARniks met een nieuw argument op de proppen: Het experimentele laserkanon werd op het terrein geplaatst en op het gebouwtje gericht, waarna iedereen hard wegrende. Het was duidelijk dat er nog aan het ontwerp gesleuteld moest worden, want verre van een laserbundel af te vuren ontplofte het kanon. En daar zou het verder bij gebleven zijn, ware het niet dat op dat moment het hele terrein reeds onder de benzine gelopen was, die in ruime hoeveelheden uit de gemolde pomp spoot.

De ontploffing die volgde vernietigde het hele terrein en deed ruiten tot kilometers in de omtrek sneuvelen (tot grote vreugde van de plaatselijke glashandelaar). Toen de rust was wedergekeerd hoorde men uit de puinhopen gebonk en geschreeuw komen: Minister Cavalera, opgesloten in een Siddhrische kluis, had de ontploffing overleefd. De kluis werd met een reservesleutel geopend en de minister wankelde naar buiten, zichtbaar geschokt door de gijzelingsaffaire.

De UDARniks die de reddingsactie hadden geleid kregen van Kristina Wagner persoonlijk een medaille uitgereikt voor hun strategisch optreden. Ze hield daarbij een toespraakje waarin ze o.a. verklaarde hoe gelukkig ze is dat Eltricatorse burgers rustig kunnen slapen in de wetenschap dat ze worden beschermd door zulke capabele mensen.

De identiteit van de gijzelnemer is nog niet achterhaald, en is waarschijnlijk ook niet meer te achterhalen.


BATER EOR PLEEGT ZELFMOORD

El Ectric, 14-8-994

Bater Eor, de directeur van het bedrijf Eorotronic, heeft zich door verhanging van het leven beroofd. Zijn lijk werd in zijn villa door zijn zoon aangetroffen, bungelend aan een kroonluchter. Daar had hij waarschijnlijk al meerdere dagen rondgehangen, want zijn familieleden hadden al geruime tijd niets meer van hem gehoord. Dit verontrustte hen aanvankelijk niet, aangezien Eor zich wel vaker depressief terugtrok in zijn villa. Toen hij echter de telefoon al drie dagen niet had opgenomen besloten zij een kijkje te nemen.

Vrouw en kinderen reageerden kalm op de dood van Bater. Er vond wel een emotionele uitbarsting plaats toen de kroonluchter te pletter viel bij een poging het lijk los te maken.

De zakenman heeft waarschijnlijk om twee redenen het leven vaarwel gezegd. Ten eerste leed zijn bedrijf verlies door de opkomst van nieuwkomers zoals Chipolata. Ten tweede was er het emotionele verlies waarmee de dood van zijn lievelings-huisdieren gepaard ging. Eerst werd zijn zwarte lapjeskater Hoge Beloning ontvoerd. Daarna werd zijn rashond Hoog Losgeld op gruwelijke wijze afgeslacht.

Tenslotte schoot Eor's buurman met een kanon zijn lievelingsbeer Teddy aan flarden, omdat die zo'n puinhoop maakte van de tuin.


VERHOUDING ELVARA-WAGNER ?

El Varator, 18-8-994

Er doen hardnekkige geruchten de ronde dat de Tnixatrix een verhouding heeft met Minister van Financiën Ernesto Elvara. In de wandelgangen van het Tnixatoriaal paleis zouden de twee herhaaldelijk samen zijn gesignaleerd, verwikkeld in intieme discussie. Er wordt druk gespeculeerd en gegiecheld over de compatibiliteit van de geliefden; Hij een klein mager mannetje met een grote neus, zij een oorlogsbodem van een vrouw met een prominente kin.

Hoe het ook zij, er is geen twijfel aan mogelijk dat het hier gaat om twee bijzondere personen. Elvara heeft na de onafhankelijkheidsstrijd vrijwel eigenhandig El Tricator economisch uit het slop gehaald, en is de enige minister die nog bij geen enkele wisseling van het Tnixatorschap vervangen is. Wagner is een van de daadkrachtigste politici die dit land ooit gekend heeft, en heeft het absolute record Tnixator-zijn op haar naam staan, hetgeen geen geringe prestatie is.

Wagner en Elvara hebben de geruchten ontkend noch bevestigd.


Advertenties

1 t/m 15 november:
Eltricatorse Sterrenjacht te El Narrator
Heb je er altijd al van gedroomd een STER te zijn ?
Opgemerkt te worden door de hele wereld ?
Hier is je KANS !

DOE MEE EN WIN EEN FILMROL IN POLYWOOD !!