WAT
EEN
RAMP
VOOR
ONS

Zie pagina 2


Elazzo, 22 juni

schone land, aldus de plaatsvervangend persminister van de noordelijkste marken in een rede ter reactie op de inhuldiging van de nieuwe eerste minister van de eerste raadskamer van de afzichtelijke buren in het zuiden.

Hij zei dit in het kader van de in de toespraak bij de ambstbestijging geopperde plannen om het zogeheten grenspaalincident van enkele jaren terug te herhalen. Bij dit grenspaalincident besloot Macajo eenzijdig de grens met Pacie en El Tricator met enkele honderden kilometers te verleggen. Er werd zelfs gepoogd de kosten van de gehele militaire operatie op de overvallen buurlanden te verhalen.

Het grenspaalincident is een van de vele oorzaken van de gespannen verhoudingen tussen Pacië en Macajo. Het gedwongen lidmaatschap van Pacië

Zie verder pagina 10


SCHONE LAND GRUWELIJK VERVUILD

Zie verder pagina 3


Elazzo, 24 juni

Naar slechts nu in de openbaarheid is gekomen is in het westen van het land reeds enige tijd geleden een onregelmatigheid opgetreden in de experimentele faciliteiten van het Groot Pacish Radiologisch Onderzoeksinstituut, dat ten tijde van Het Grote Grenspaalincident aan on schone Land verviel. In een van de onderzoeksfaciliteiten is een proefneming op niet-reguliere wijze ten einde gekomen. Hierbij heeft vooral de bibliotheek van het instituut schade opgelopen. Gevreesd wordt dat het enkele honderden jaren zal duren voordat de schade aan deze voor het onderzoeksprogramma essentiele bibiotheek verholpen is.

Volgens mededelingen van het Ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Energievoorziening bestaat er absoluut geen enkel gevaar voor de volksgezondheid in het algemeen of voor de bevolking van van de oostelijke marken of de aanpalende grensstreken in het bijzonder. Een woordvoerder herhaalde met klem dat er geen sprake van kon zijn dat door dit incident ook maar iets in de omgeving terecht was gekomen dat enig gevaar voor mens danwel dier zou kunnen vormen. Bovendien werd van officiele zijde nog eens bevestigd dat er geen enkel gevaar bestond en dat bovendien de wind ten tijde van dit ongeval in noordwestelijke richting stond, richting de grens met El Tricator.

Het betreffende gebied is overigens al enige jaren zowel voor burgers als dienstplichtigen verboden gebied verklaard. Op vragen naar het exacte tijdstip waarop dit ongeval zich heeft voltrokken werd volstaan met de specificering: "er is absoluut geen gevaar voor de volksgezondheid geweest".


Advertentie
Advertentie


KINDER DOE
HOEKJE

Aflevering : Meltdown

Een meltdown komt voor als iets in een bijzonder soort verbrandingsketel heel heet wordt en niet gekoeld wordt. Als dit iets zo heet wordt dat de vloer smelt en het iets door de vloer zakt spreken we van een meltdown. Dit kunnen we met een simpel proefje ook thuis nadoen. Je hebt een broodrooster nodig, een boterham en een zwaar voorwerp, bijvoorbeeld een steen. Plaats het broodrooster bij voorkeur op een houten tafel. Stop de boterham in het rooster en leg de steen op het handvat waarmee je de boterham naar beneden drukt. Als het goed is blijft het rooster nu aan, ook als de boterham al klaar is. Uiteindelijk zakt de boterham door het rooster heen en hebben we een meltdown.

Volgende week : Kernraket


Advertentie
Advertentie