Olie
tanker
verdwijnt
in
zeepbel

Zie pagina 2


Elazzo, 8 juni

Naar nu bekend is geworden is de trots van de Pacische Nationalistische Koopvaardij Vloot, de olietanker Qualore Laterizio II, naar alle waarschijnlijkheid in december vorig jaar spoorloos verdwenen in een enorme zeepbel. Deze zeepbel, voor de kust van Iddria, "is aldaar opzettelijk veroorzaakt door imperialistische mogendheden, welke de ondergang van de glorieuze Pacische staat beijveren", aldus Generaal Ilionescu in een radiorede gisteravond. De Qualore vervoerde een lading lysergamide, bedoeld voor export naar de Kaliharnassische en Bodnische

Zie verder pagina 12

Zie ook 'Smokkelroute ontdekt' - pagina 3


Grote
Roerganger
opent
mijn

Zie pagina 4


Smokkel
route
ontdekt

Kali, 9 juni

De Opperste Gerechtelijke Macht van de Enige Waarachtige Regering van Kali en Harnassos heeft recentelijk toegegeven op de hoogte te zijn van een nieuwe smokkelroute naar Trimaran. Volgens de Onweerlegbare Inquisiteur van de Uitvoerende Macht, H. Kali, bestaat "een route over Dictum, waarlangs grote hoeveelheden lysergamide verdwenen zijn. Deze waren bedoeld voor de export naar bevriende staten, maar gevreesd moet worden dat ze uiteindelijk in handen

Zie verder pagina 4


Advertentie
[Advertentie]


Keizer
niet
dood

Zie pagina 12


Vervolg van pagina 3

van de Trimaraanse regering terecht zijn gekomen", ontegenzeggelijk voor eigen gebruik. De WRKH beschuldigd het Harnassisch Bevrijdingsfront voor Kali achter de smokkel te zitten, en zal niet rusten voor de route in zijn geheel is overgenomen.

Zie ook 'Drie-eenheid verruimd'- pagina 18


Pergamon, 7 juni

De Onfeilbare Roerganger, N. Ceseu, heeft hedenmorgen een nieuwe bruinkoolmijn in werking gesteld nabij Pergamon. Door een druk op de Grote Rode Knop werd het graafwiel, met een diameter van 40 meter, van de nieuwe graafmachine in werking gesteld. Tegelijk is ook het nieuwe transportsysteem, dat de bruinkool naar de nabij gelegen elektriciteitscentrale zal vervoeren, in werking gesteld. Dit transportsysteem zal aan minstens 40,000 arbeiders werk

Zie verder pagina 14