LA RECONATRA, METAPHOON JULI 1993

Kosmische Straling

El Varator, 21-06-995

Excerpt van het rapport van de wetenschappelijke expeditie o.l.v. dr. Deathstone in het uiterste noorden des lands:

"...de geografische grenslaag tussen de drie aggregatietoestanden der materie, alwaar wij een verrassende ontdekking deden, die verdere inspectie vereiste. In retrospectie kunnen onze bevindingen als volgt worden gerecapituleerd: Bij het betreden van dit grensgebied werd een dramatische toename van de reciproke spectraaldermothermische-interactiepermeabiliteits-coëfficient en de ergodische relaxatietijdskromme gemeten, waarbij de psychomotorisch-lethargometrische quotientparameter van de onderzoekers significant steeg, hetgeen een tot dan toe empirisch-negatieve en qualitatief nieuwe soort kosmische radiatie indiceerde en ons deed besluiten over te gaan tot een langdurig en grondig wetenschappelijk onderzoek, waarbij de nadruk na ernstige paradigmatische overwegingen voornamelijk kwam te liggen bij het overdag uitvoeren van uitgebreide hoge-precisie fluxmetingen op amorf siliciumsubstraat, met uiterst nauwkeurig getimede koeling van de instrumenten, en het 's avonds nader onderzoeken van de structuur en uitgebreidheid van de vaste aggregatietoestand om een qualitatief idee krijgen van de diverse bibische dosisequivalentssusceptibiliteitsfactoren. Daar de omstandigheden echter zo zijn dat we ten eerste numeriek niet adequaat zijn, gezien de enorme hoeveelheid werk die verzet moet worden, voor een onderzoek op topniveau, ten tweede een sterke noodzaak zien voor het uitbreiden van het meetprogramma, aangezien o.a. het onbevestigde vermoeden dat de kosmische activiteit een cyclische tijdsafhankelijkheid vertoont nog niet onderzocht is, ten derde de concurrentie van buitenlandse onderzoekers, die ongetwijfeld ook actief zijn in dit gebied, doch gezien het te behalen wetenschappelijke prestige nog weigeren te publiceren, steeds meer vrezen en ten vierde in toenemende mate constateren dat onze crusadorale reserves temporeel ontoereikend zijn, dringen wij ten sterkste aan op verlenging van de expeditieduur en concrete corroboratie van onze inspanningen, in de vorm van neutralisatie en quasi-mimoatie van de problematische retroproductieve bureaucratische epicykelstructuren bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en in plaats daarvan een effectieve bewerkstelliging van een monotropie van de monetaire flux ten behoeve van bekostiging van meetapparatuur, eventueel gevarengeld, ... "


Nieuwe diersoort ontdekt

El Narrator, 29-06-995

Een team van biochemici o.l.v. dr. Melanogaster heeft een nieuw lid in de familie der siliciden gevonden. Het is geen wonder dat deze diersoort, S.Reagens gedoopt, zo lang onontdekt is gebleven, want ze leeft pal onder de neus van wetenschappers: in laboratoria.

De eerste observaties hebben aan het licht gebracht dat S.Reagens op zijn minst een vijfvoudige symmetrie heeft. Dissectie zal moeten aantonen of de symmetrieorde nog hoger is. De plaats waar S.Reagentia gevonden worden, nl. daar waar met bijtende chemicaliën gewerkt wordt, geeft een sterke aanwijzing over hun dieet. Ze zijn gevonden in verschillende grootten, maar hun voortplantingswijze is nog een misterie. S.Reagens heeft een unieke verdedigingsstrategie: In extreme stresssituaties spat hij uit elkaar, zijn vijanden verwondend met zijn eigen stoffelijk overschot.

Verder onderzoek zal ongetwijfeld nog meer verrassingen opleveren.