Algemene Informatie

Wat is Metaphoor?

Het G.I.P. Metaphoor is een vereniging die haar leden de mogelijkheid wil bieden om in verenigingsverband met geofictie bezig te zijn.

Geofictie is het in kaart brengen en/of beschrijven van geografische, sociale, politieke, historische, culturele, of andere aspecten van een geo, en verder het op gang brengen en houden van ontwikkeling van zo'n geo.

Een geo is enig gebied, zoals een staat of stad, dat wordt beschreven, gekarteerd, ontwikkeld en bestuurd alsof het echt bestaat.

Meer info

Werp voor meer informatie eens een blik op:

Of neem contact op met de secretaris:

Secretariaat GIP Metaphoor
dhr. A.M. Kabel
Boerhaavelaan 106
7002 HZ Doetinchem
0314-343659
a.m.kabel@chello.nl

Auteurs/Copyright

Omdat het nu eenmaal moet: De teksten op deze site zijn geschreven door de leden van het Geofictief Interactie Project Metaphoor. Zij zijn dus elk individueel copyrighthouders van het door hen geschreven materiaal.

laatste wijzigingen: 7-4-2003
informatie: a.m.kabel@chello.nl
site onderhoud: Matijs van Zuijlen