Kop Aim Higher
Nieuws uit Destiny en Dictum
Officieel orgaan van de regering van de Eerste Keizerlijke Republiek.
The Official Publication of the Government of the First Imperial Republic
01-10-1004

Bundesrepublik gaat te ver!

Sinds de grove annexering van een deel van Dictum hebben zowel de Destiniaanse als de Dictum'se regeringen bij het Verenigd Internationaal Assemblé gepleit voor strenge economische sancties tegen de Bundesrepublik. Helaas vinden deze oproepen weinig gehoor bij de regeringen van Metaphoor. Bovendien brengen de regeringen van El Tricator en de Bundesrepublik verkeerde informatie uit over hetgeen er is voorgevallen.
De gecombineerde vloten van deze landen zijn degene die internationaal recht hebben geschonden door zonder toestemming in Dictum'se territoriale wateren binnen te varen. Toen de Dictum'se kustwacht hierop reageerde door de schepen via de radio te waarschuwen, werd botweg het vuur op hen geopend. De lichtbewapende kustwachtschepen van Dictum waren natuurlijk geen partij voor de volledig uitgeruste oorlogsbodems van El Tricator en de Bundesrepubliek. Alle bemanningsleden van alle zes kustwachtschepen worden nog steeds vermist en zijn hoogstwaarschijnlijk omgekomen.
Nogmaals roept zowel de Dictum'se als de Destiaanse regering alle regeringen van Metaphoor op om deze landen te tonen dat dit gedrag niet wordt getolereerd, door hen te onderwerpen aan een internationale handelsboycot. Deze actie zou moeten duren tot de beide landen openlijk hun spijt hebben betuigd over hun acties, het geannexeerde land hebben teruggegeven en schadevergoeding hebben betaald.
ITSad

Piraterij een gevaar voor internationale handel

De Hoge Raad voor Economische Zaken van Destiny heeft samen met de Hoge Raad voor Militaire Uitvoering besloten belangrijke Destiniaanse handelsvloten te voorzien van een marine escorte. De laatste jaren is piraterij schrikbarend toegenomen en de Destiniaanse regering heeft in een nieuw initiatief gemeend een signaal aan de regeringen van landen die deze praktijken gedogen en soms zelfs stimuleren.

DestLotad

Macajaans superstore volledig geïntergreerd in Destiniaans straatbeeld

De internationale superstore keten Baye uit Macajo is bij 80% van de Destiniaanse huishoudens de winkel geworden waar het grootste deel van de boodschappen worden gehaald. Een ongekend success voor de Macajaanse grootgrutter, dat nog geen 10 jaar geleden haar eerste superstore in de hoofdstad van Destiny opende. Daarmee verdringt Baye de tradionele Destiniaanse supermarktketens zoals Smithers, Ghoulworths en Slashprice Stores naar de marge van de markt.

Vruchtbare onderhandelingen tussen Destiny en Volentië

"De Destiniaanse Council for Out of State Affairs en de Volentisch Handelsraad komen zeer snel tot elkaar in hun onderhandelingen over diplomatieke en economische betrekkingen", aldus James Littlewit, High Councillor for Out of State Affairs. "De aanwezige verschillen in staatsopbouw, religie en cultuur staan niet in de weg van de intentie van beide landen om op korte termijn te komen tot verregaande samenwerking".
Als alles volgens planning verloopt dan zal er binnenkort een staatsbezoek plaatsvinden. Tijdens dit bezoek zullen beide landen officieel diplomatieke betrekkingen met elkaar aangaan volgens het I.D.V. Economische betrekkingen zijn nu ook in de afrondende fase. De Destiniaanse overheid heeft al diverse grote projecten aangekondigd om de infrastructuur tussen de twee landen over de grenzen heen door te trekken. De Destiniaanse bedrijf Contimove heeft al een contract gekregen om in het Volentisch Koningshaven een grote containerhaven aan te gaan leggen, zodat handelswaar vrijelijk tussen Destiny en Volentië kan worden vervoerd.
De geruchten dat de SubTerra, de landelijke ondergrondse Destiniaanse hogesnelheids treinennetwerk doorgetrokken wordt naar de grote steden van Volentië wilde de High Council for Out of State Affairs nog niet bevestigen.

Verkiezingen in Destiny weer voorbij

De landelijke presendientiële verkiezingen zijn weer voorbij. De aftredende Minister Generaal President Mallington stelde zich na twee volle ambtstermijnen niet meer beschikbaar. Hij gaat van een welverdiend pensioen genieten op zijn boerderij in Dictum. De strijd om de presidentiële stoel ging voornamelijk tussen zijn opvolger de conservatieve Featherstonehaugh, op het ogenblik ambassadeur bij het Verenigd Internationaal Assemblé, en de liberaal-democraat Dunstable. Na een nek aam nek race kwam Dunstable met een krappe meerderheid als winnaar uit het gewoel te voorschijn.
Zodra de uitslag vaststond verklaarde Dunstable de uitslag te accepteren en een regering te gaan vormen. Traditiegetrouw heeft toen M.G.P. Mallington direct de ontbinding van zijn regering bij de Keizer van de E.K.R. gemeld en met Zijn zegen is de macht aan de nieuwe regering Dunstable overgedragen.
Grote wijzigingen in de politieke koers van Destiny worden niet verwacht van de regering Dunstable. Op internationaal gebied voorspellen de politiekologen een verdere verharding en sterk verminderde tolerantie naar de z.g. "probleem regiems" op Metaphoor.
Concrete aanwijzing hiervoor was het feit dat de nog net benoemde M.G.P. Dunstable direct naar Ordain te Dictum vloog, om de jaarlijkse herdenking van de annexatie van een groot deel van Dictum door de BRM bij te wonen.