El Detonator
De krant met het nieuws dat schokt!

KRISTINA WAGNER TREEDT AF !
Natie geschokt

El Varator, 18 october 1004

Kristina Wagner heeft in een televisie-toespraak aangekondigd dat ze per direct aftreedt als Tnixator. Als opvolger heeft ze generaal Samador Nortega aangewezen. Wagner zal actief blijven als Adviseur in La Dzaseda, de centrale vergadering.
Deze onverwachte en schokkende aankondiging volgt op een record-tnixatorschap van meer dan tien jaar. In haar regeringsperiode heeft ze El Tricator een ongekende stabiliteit, groei en welvaart gebracht. Met harde hand heeft ze het leger gemoderniseerd, de economie gestuurd en de internationale betrekkingen verbeterd.
In haar toespraak gaf Wagner de volgende reden om af te treden: "Ik verveel me dood als Tnixatrix. Regeren is saai werk zonder veel afwisseling. De felle ruzies in La Dzaseda zijn precies wat ik nodig heb. Dat en het interessante werk als hoofd van de InSec en de ParSec."
In het hele land is met ontzetting gereageerd. In alle steden vinden optochten plaats en weerklinken smeekbedes aan Wagner om zich te herbezinnen.

Jubileumconcert groot succes

El Varator, 20 september 1004

De tiende jubileumuitvoering van "La Revoluzia" door het Gluvonemez Orkest is een knallend succes geworden. Voor een bomvol concertgebouw werd deze ode aan de glorieuze revolutie van 991, gecomponeerd door G. Gitelan, met veel gevoel ten gehore gebracht. Onder het publiek bevonden zich ook enkele onaangekondigde hoogwaardigheidsbekleders. Het slotakkoord werd met zoveel enthousiasme uitgevoerd dat het door sommigen in de omgeving voor een ontploffing werd aangezien, een vergissing die wel vaker gemaakt wordt door oningewijden. Dit heeft enige verwarring veroorzaakt onder Macajaanse diplomaten. De gebruikelijke reparaties aan het glaswerk van het concertgebouw zijn weer in volle gang.


Advertenties

Te koop aangeboden:
Alaner "model T" uit 999. Nog geen 4.000 km op de teller!
Bel snel 25267, La Dronera.