La Duova Pacia


Informazione de Pacia par la Governemento

Jaargang 3

Nummer 1

28 Maart 1005

Vrijheid voor Allen

"Vrijheid is een van de internationale rechten van de mens,en het is daarom ook onze plicht om iedereen de vrijheid te geven die hij of zij verdient. Om te leven is een recht, een geschenk, dat aan allen is gegeven en dat niet door een ander genomen mag worden. Maar als een man de vrijheid van een ander rooft, of zijn leven steelt, dan verdient hij om gestraft te worden.

De Macajos Mandra zijn als één man tegen ons opgestaan. Zij hebben getracht ons onze vrijheid en ons recht van spreken te ontnemen. Zij hebben gepoogd het leven, het kostbaarste bezit van een man, en van ons allen, te roven. Velen hebben daarbij het leven gelaten. Maar wij zijn als één volk, als één man, opgestaan tegen de overweldigers. En wij hebben: 'NEE!' durven zeggen tegen de verwoestende en moordende horde. En wij zijn als één man opgestaan en hebben ons verweerd tegen en hen en hebben hun buitengesloten, buiten ons schone en vredige land ...

Want geen man zal opstaan tegen de Paciër en hem zijn recht van spreken ontnemen. En géén man zal opstaan tegen de Paciër en hem zijn leven trachten te ontnemen, of de Paciër zal hem zijn straf doen toekomen, en die straf zal vreselijk zijn. ... Zo zal de Paciër in vrijheid leven. In vrede leven, en in broederschap.

Leve de vrede, leve de vrijheid, leve Pacia!"

Uit een toespraak van de Grote Roerganger

Gezant bezoekt Trimaran

MS Affondante qualore Laterizio nadert de haven van
Tiara.

De speciale gezant van de pacische regering, S. Totu, is op 16 maart aangekomen in Trimaran. De aankomst van het vlaggeschip van de pacische handelsvloot, de Affondante qualore Laterizio II, ging niet ongemerkt aan de trimaraanse bevolking voorbij. De gezant werd opgewacht door vertegenwoordigers van vele trimaraanse maatschappelijke groeperingen, waaronder ook milieugroeperingen. Zij waren allen onder de indruk van de grote hoeveelheid rijk versierde boeken en met de hand bewerkte meubels, die eerder in Volentie waren ingenomen. Het voorafgaande bezoek aan Volentie was een succes, hoewel de afwezigheid van stookolie noopte tot het inslaan van alternatieve brandstoffen. In Tiara is een beperkte hoeveelheid stookolie ingeslagen, voldoende om Kali-Harnassos te bereiken.

Het bezoek heeft vooralsnog niet tot een intensivering en verbetering van de contacten met de Curie geleid, maar ontegenzeggelijk een blijvende herinnering bij het trimaraanse volk achtergelaten.