Landtypen

Op Metaphoor zijn er twee soorten landen.

Ten eerste zijn er natuurlijk de landen die eigendom zijn van een van de leden van Metaphoor. Zij worden ontwikkeld en beschreven, en hebben op allerlei manieren interactie met elkaar. Dit zijn de landen van het normale type.

Daarnaast zijn er de zogenaamde B-Landen, die aan niemand toebehoren, en die in het spel als het ware niet bestaan. Er ligt gewoon een lap niets, zonder naam, zonder bevolking. Deze gebieden zijn verboden terrein, ze mogen niet onderzocht of ingenomen worden, geen enkele interactie is toegestaan. Deze gebieden hebben geen naam, en worden aangeduid met B, gevolgd door een nummer. Pas op het moment dat een nieuwe geo aan het spel toegevoegd moet worden, wordt een der B-landen tot leven geroepen en voorzien van landschap, bevolking, naam en eigenaar. Omgekeerd vervalt een geo bij vertrek van de eigenaar tot B-land, en verliest daarmee alle kenmerken behalve de ligging van kust en grenzen. Veel B-landen op Mataphoor hebben dan ook een geschiedenis als geo gekend.

laatste wijzigingen: 7-4-2003
informatie: a.m.kabel@chello.nl
site onderhoud: Matijs van Zuijlen