Encyclopedia Metaphorica: El Tricator


Nationale Gegevens

Volledige naam van het land in de landstaal: La Vojna Republica El Tricator

Naam van het land in het Metaphoors: El Tricator
(Bijvoegelijk naamwoord: Eltricators. Inwoner: Tricator.)

Hoofdstad: El Varator

Volkslied: Viva la Vojna Republica (Leve de Militaire Republiek).
Het volkslied is vlak na de tweedaagse Revoluzia van 991 gecomponeerd door Todor Juntos en roemt de voordelen van de militaire republiek boven alle andere staatsvormen.

Vlag:
Vlag

Wapen: De adelaar met de wapens in zijn klauwen staat voor de vastberadenheid van de Tricators in het verdedigen van de militaire republiek.
lief adelaartje


Demografie

El Tricator is met zijn 31 miljoen inwoners een van de dunst bevolkte landen op Metaphor. In de eerste jaren na de Revoluzia heeft er een geringe afname van de bevolking plaatsgevonden. Daarna is er weer een gezonde groei geweest, deels als gevolg van Kristina Wagners kinderbijslag-beleid.

De xenofobie van het Eltricatorse volk drukt haar stempel op de etnische samenstelling ervan: Er zijn geen noemenswaardige etnische minderheden. Zo'n 95% van de bevolking behoort tot een Europide/Capoïde mengras. Door de uiterst strenge migratiewetten vertrekken weinig Tricators naar het buitenland en zijn er weinig buitenlanders die zin hebben om in El Tricator te wonen. De jaarlijkse emigratie en immigratie bedragen beide zo'n 0.07 promille.

Van de beroepsbevolking werkt ongeveer een vijfde in de landbouw, een kwart in de industrie en de rest in de dienstensector. Er is een verschuiving bezig naar de dienstensector.

Steden

Ruim de helft van de bevolking woont in miljoenensteden. Verreweg de grootste van deze is Aquamare, gunstig gelegen in de delta van de Ama, met 5.4 miljoen inwoners. Aquamare is de voornaamste industriestad van het land en heeft de grootste haven. De hoofdstad El Varator, het politieke centrum, komt op de tweede plaats met 3.6 miljoen inwoners. De stad is genoemd naar minister van financiën Elvara, die na de Revolutie van 991 het noodplan opstelde dat het land redde van de economische ondergang. In El Varator vindt men behalve het schitterende tnixatoriale paleis en de imposante regeringsgebouwen ook historische gebouwen uit de tijd van het kolonialisme. Behalve politiek en cultureel is de hoofdstad ook logistiek belangrijk, daar hij aan de Ama ligt op een kruispunt van wegen. Derde qua inwoneraantal is El Tranzistor, een jonge industriestad, met 2.4 miljoen inwoners. Een stad die ook genoemd moet worden is El Narrator, de "culturele hoofdstad" van El Tricator. El Narrator is vermaard om zijn universiteit, kunstacademie en uitgaansleven.


Geografie

De oppervlakte van El Tricator bedraagt @@@ miljoen km2. Hiervan is een derde gebergte, een vierde savanne en een vijfde tropisch regenwoud. Verder zijn er uitgestrekte woestijnen en steppes. Ongeveer 1% van de grond is bebouwd en 6% wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt.

Het gebergte is zeer oud. Er zijn geen actieve vulkanen. De hoogste berg, de Grmigor (donderberg), heeft zijn top op slechts 2917 m. Talloze riviertjes die zich een pad hebben gebaand door de bergen stromen samen in de Ama, met zijn 744 km de langste rivier. Door de uitzonderlijke vlakheid van het westelijk laagland is het delta-gebied van de Ama immens groot. Bij alle mondingen bevinden zich grote steden. Er is uitgebreid goederentransport over het traagstromende water.

De bodem bevat vele mineralen, maar slechts enkele in grote hoeveelheden: steenkool, lood, mangaan, chroom en bauxiet.

Het natuurschoon in El Tricator is indrukwekkend. De jungle herbergt ontelbare soorten planten en dieren. Op de savannes leven kuddes zebra's en herten, waarop gejaagd wordt door een verscheidenheid aan roofdieren. De bergen vormen een prettige woonplaats voor steenbokken, bergstrouto's en roofvogels. Op de steppes vindt men opvallende slangen en hagedissen. In de woestijnen groeien cactussen die prachtig zijn wanneer ze in bloei staan. Enkele diersoorten die men aantreft zijn uniek voor El Tricator. De meest opvallende zijn de gushter en de agandar. Een gushter is een soort hagedis, zo groot als een hond, voorzien van een onwaarschijnlijk sterke bepantsering (vooral op de buik) en een overdadig aantal stekels. Zijn dieet bestaat uit slangen. Agandars zijn irritante bloedzuigende insecten, ±1 cm lang, die zich met hoge snelheid in hun slachtoffer boren en vervelende (soms ernstige) wonden achterlaten. In de buurt van steden zijn ze met redelijk succes uitgeroeid.

In januari 995 is de Stena-vlakte, aan de grens met Pacië, uitgeroepen tot natuurreservaat. Toegang is er strikt verboden.

De Tricators weten goed gebruik te maken van de vruchtbaarheid van de grond. De belangrijkste landbouwproducten zijn mais, katoen, koffie, tropisch hardhout en bananen. Als vee worden vooral runderen, geiten, bergstrouto's, slangen en sprinkhanen gehouden.


Communicatie

Er is geen persvrijheid in El Tricator. Alle massamedia zijn aan censuur onderhevig. Toch is er een rijke verscheidenheid aan dagbladen: De meest gelezen krant is La Junta, met het wijdste assortiment aan nieuws. Veel mensen lezen naast La Junta nog een andere krant, zoals El Detonator, die nogal sensatiebelust is, La Reconatra (zeer intellectueel), of het roddelblad El Trac.

TV en radio hebben uiteraard ook hun plaats in de massacommunicatie. Alle televisie- en radiouitzendingen worden verzorgd door de staatsomroep TRT (Tricatorska Radio-Televizia), gevestigd in El Varator. Beeldbuisverslaafden kunnen kiezen uit de kanalen TRT 1,2 en 3. Op de radio kan men luisteren naar Elvaradio, Radio Totor, de populaire legerzender Radio RAT en vele regionale zenders.

Bijna iedereen heeft telefoon. Alleen tot de meest onherbergzame gebieden is het telefoonnetwerk nog niet doorgedrongen. De Post heeft geen monopolie op telefoonaansluitingen. Hierdoor is telefoneren goedkoop en zijn er vele mogelijkheden, zoals met meerdere mensen tegelijk spreken. Telefoneren naar het buitenland is echter onmogelijk voor de gewone burger. Dat is voorbehouden aan hoge regeringsfunctionarissen en andere bevoorrechte mensen, en dan nog worden alle gesprekken afgeluisterd door de InSec.

Het verschijnsel Internet (of het Ilduleense equivalent ervan) is nog niet tot El Tricator doorgedrongen.


Cultuur

De bevolking van El Tricator is in hoge mate xenophoob. Dit is waarchijnlijk een gevolg van de lange geschiedenis van buitenlandse overheersing. De afgelopen jaren is een zekere ontdooiing waarneembaar, vooral in de hogere sociale kringen. De betrekkingen met Macajo zijn genormaliseerd. De banden met Meinreich zijn zelfs vriendschappelijk.

De taal die in El Tricator gesproken wordt is het Ratnix. In Aardse termen is dit het best te beschrijven als een mengsel van Spaans en Slavisch. Het Ratnix wordt uiterst snel gesproken. Op school leert men ook Meinreichsch of een andere vreemde taal.

Kinderen zijn leerplichtig van hun zesde tot hun veertiende jaar. De lagere school duurt acht jaar. Daarna kan een vierjarige opleiding gevolgd worden op een middelbare school. Met het bereiken van de leeftijd van achttien jaar wordt de Tricator voor de wet volwassen en krijgt hij/zij een aantal rechten, zoals het recht om in het leger te gaan. Met 23 jaar wordt de Tricator ook politiek volwassen beschouwd: dan krijgt hij/zij het recht om een politieke functie te bekleden. Bij het passeren van de 60 krijgt men de status van "veteraan" en kan men met pensioen gaan. De pensioenen zijn laag maar toereikend. Veel veteranen hebben rustige part-time baantjes (wapens poetsen e.d.).

Gemiddeld werkt een Tricator 50 uur in de week. Het werktempo is echter lang niet altijd hoog en 's middags wordt er bovendien siësta gehouden. Populaire sporten zijn kickhit en scherpschieten. Als men familie heeft aan de andere kant van het land gaat men er vaak op bezoek. Een jaarabonnement voor de trein is goedkoop, zodat bijna iedereen er een heeft.

Het werk moet enkele malen per jaar het veld ruimen voor een herdenking of een feestdag. De belangrijkste nationale feestdagen zijn:

 • 8 februari: Eltricodag
  Viering van de geboortedag van Eltrico.
 • 14 juli: Wonderdag
  Op 14 juli 902 vond bij La Lopata een aardbeving plaats die het steenkool practisch voor het oprapen legde en een ondergronds riviertje aan de oppervlakte bracht. Diezelfde dag sloeg uit een heldere hemel de bliksem ergens in de grond, waarbij een bron ontstond. Men besloot tot het stichten van de stad El Narrator, met de bron midden in het centrale plein. Bij de viering van Wonderdag is het gebruikelijk om voor verrassingen en zo mogelijk mirakels te zorgen.
 • 10 november: Dag van de Opstand
  Herdenking van de Revoluzia van 991. Grote militaire parade. 's Nachts mag er niet worden geslapen: dat deden de opstandelingen ook niet.
 • 11 november: Dag van de Overwinning
  Uitbundige, bonte parade zonder wapens.

Kunst

Een aantal Eltricatorse kunstenaars heeft in de loop der geschiedenis internationale roem verworven. De meest gevierde namen zijn:

 • Rafala Xutinez (876-911), componiste.
  Mooiste muziekstukken: "Immer Oorlog", "De Continenten".
 • Eusebio Umor (898-991), schrijver.
  Beste boeken: "Het Zwijgende Graf", "Dood des Levens".
 • Miguel Machete (512-579), schilder.
  Mooiste doeken: "Brandende Jungle", "Gevangen Geliefden".
 • Golondrina Labrador (968- ), beeldhouwster.
  Golondrina bewerkt rotswanden met o.a. lichte explosieven. Meest gewaardeerde werken: "Gewonde Granaatwerper", "Herboren uit Kruit".

Godsdienst

El Tricator heeft geen godsdienst. Het Eltricatorse volk heeft in zijn bloedige geschiedenis van buitenlandse onderdrukking gemerkt dat er geen god bestaat. Een Tricator heeft alleen zichzelf en zijn vrienden. Door het besef hiervan zijn vrienden voor een Tricator het dierbaarste bezit. Gelovige mensen worden gezien als zwakkelingen, die de realiteit niet kunnen verdragen; geestelijken als gevaarlijke leugenaars en onderdrukkers. Op verspreiding van religie staat de doodstraf.

Er bestaan enkele duistere, gevaarlijke sektes, die echter zeer weinig volgelingen tellen.


Ontwikkeling en technologie

De algemene ontwikkeling van de bevolking is gemiddeld. Het technologisch peil is ook gemiddeld. El Tricator heeft kerncentrales, maar beheerste kernfusie is onbekend. Er is geen ruimtevaartprogramma.


Economie

De centrale bank, El Banco Nazional d'El Tricator, is gevestigd in de hoofdstad. De Eltricatorse munt heet crusador, afgekort Cr. Op 1 januari 995 bedroeg de waarde ervan 0.10 MECU. De crusador is onderverdeeld in 5 zlatar.

Handel is essentieel voor de Eltricatorse economie. Belangrijke producten zoals aardolie en ijzererts moeten geïmporteerd worden. Het bekostigen hiervan gebeurt vooral door de export van katoen, lood en chemicaliën.

Internationaal goederentransport vindt voornamelijk plaats over zee. Aquamare is de belangrijkste haven aan de westkust, La Riba aan de noordkust. Buitenlandse vrachtvliegtuigen moeten zonder uitzondering gebruik maken van de luchthaven van Aquamare; over El Tricator mogen ze niet vliegen.

Binnenlands transport geschiedt veel per trein. Voor de steden aan de Ama zijn vrachtschepen het belangrijkste middel van goederenvervoer. Waar geen trein of boot kan komen worden vrachtwagens gebruikt.

De tweede pijler waar de economie op steunt is de industrie. Een aantal grote bedrijven zorgt voor een aanzienlijke werkgelegenheid. Voorop staat het staatsbedrijf Plumbarator, in z'n eentje goed voor bijna de complete Eltricatorse wapenproductie. Verder zijn er Gushter, producent van landbouwmachines, het chemieconcern Biotox en textielgigant T&T. Een kleiner, maar in het buitenland bekender bedrijf is Risomor, leverancier van speelgoed en feestartikelen.


Energie

De Eltricatorse electriciteitscentrales draaien voornamelijk op steenkool, in vergaste of onvergaste vorm. Ongeveer 10% van de electriciteit komt uit andere bronnen: kernsplitsing en zonlicht. Een deel van de opgewekte stroom wordt geëxporteerd naar Tollq en Siddhro. Treinen rijden op de meeste trajecten op diesel. Ook vliegtuigen, auto's en schepen gebruiken aardoliederivaten als brandstof.

Bijna alle huishoudens zijn voorzien van electriciteit. In de grootste steden zijn er ook gasleidingen. Elders wordt gebruik gemaakt van gasflessen.


Staatsbestel

De Eltricatorse "Militaire Republiek" lijkt in Aardse termen het meest op een militaire dictatuur. De bestuursstructuur is erg simpel:

hierarchie
Korte uitleg:

 • De Tnixator is de absolute machthebber.
 • De Vice-Tnixator is de op een na machtigste persoon; voorzitter van La Dzaseda.
 • La Dzaseda is de centrale vergadering. Hierin zetelen de Adviseurs en de ministers. In La Dzaseda worden alle belangrijke problemen besproken. De Tnixator kan alle beslissingen vetoën.
 • De Adviseurs: een bonte groep invloedrijke personen uit alle regio's, die vaak van samenstelling verandert.
 • Het Ministerie van Defensie is tevens verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken.
 • Revolucionarna Armia Tricatorska (RAT); het Eltricatorse volksleger.
 • Ultra Destrabarna Armia Rezerva (UDAR); militaire politie / troubleshooters / veiligheidstroepen.