N.V. Orber
Altijd als eerste met het nieuws  Jaargang 5 nummer 2 

Oorzaak aardschokken nog onbekend
Sardineredders storten in Cirkelmeer

Cirkelmeer, 20 mei 995. — Milieuactivisten, die bezig waren zoetwatersardines in het Cirkelmeer te vangen, zijn gistermiddag door een plotselinge aardverschuiving het meer ingeveegd. De milieuactivisten waren lid van de groepering de Rode Groenen. Seismologen staan nog steeds voor een raadsel omtrent de preciese oorzaak van de recente golf van aardschokken.

De activisten, verontrust door de resultaten van een recent Macajaans onderzoek naar de vervuiling van het Cirkelmeer, poogden de zoetwatersardine voor uitsterven te behoeden, door deze in groten getale levend te vangen en te transporteren naar verderop gelegen, schonere wateren, waar de sardine niet van nature voorkomt. Zij werden echter verrast door een plotselinge aardverschuiving, waardoor tien meter kuststrook in het meer verdween, en tevens drie activisten werden meegesleept. Het gaat om twee mannen en een vrouw, allen afkomstig uit Kaponer.

De politie onderzoekt, in samenwerking met het Nationaal Seismologisch Instituut van Dulaner, de preciese toedracht van het voorval. Het gebied rond het Cirkelmeer wordt sinds twee maanden geteisterd door aardschokken. De eerste vond plaats op 16 maart. Daarbij werd bijna het meetstation van de Macajaanse vervuilingsonderzoekers tot zinken gebracht. Latere aardschokken richtten lichte schade aan aan vissersschepen en havengebouwen rond het Cirkelmeer. Tot nu toe waren er echter geen slachtoffers te betreuren. De omgeving van het ongeval was tot risicogebied met beperkte toegankelijkheid verklaard. Onduidelijk is dan ook, of, en zo ja van wie, de activisten toestemming hadden om de oever van het meer te betreden.

Inmiddels hebben zich nog twee lichte schokken voorgedaan hierbij is één inwoner van Padler gewond geraakt. De oorzaak van de plotselinge seismische activiteit is nog niet geheel bekend. K. L. Umor, onderzoeker aan het NSI, zei eerder deze week: Het gebied rond het Cirkelmeer is voorzover ons bekend in ieder geval de laatste tweehonderd jaar vrij geweest van aardschokken. Nader onderzoek zal dan ook moeten uitwijzen, welk proces verantwoordelijk is voor deze plotselinge activiteit.

De Rode Groenen ondertussen sluiten een kwade opzet in deze niet uit. Fidar Kamputnatar, al tien jaar lid van deze beweging, verklaarde: Wij hebben in het verleden al enkele lafhartige aanslagen van het milieuonvriendelijk grootkapitaal op onze leden meegemaakt. Daarom sluiten wij iets dergelijks op dit moment nog niet uit. Kamputnatar refereerde hierbij onder andere aan de brand die zich vier jaar geleden voordeed in een afdeling van de Rode Groenen op Cirker.

Dul Kolomeli treedt af

Gajesser, 26 mei 995. — De voorzitter van de Xukler dza Ukoneli, de heer M. dul Kolomeli, heeft vanochtend via Xen'Ratnixer aangekondigd af te zullen treden. Hij zal voortaan in het bedrijfsleven werkzaam zijn.

Dul Kolomeli, een van de vertrouwelingen van de leider van het Democratisch Bevrijdingsleger, Kolonel Dzodeldor, werd meteen na de instelling van de Absolute Democratie voorzitter van de Raad voor Buitenlandse zaken. Als zodanig speelde hij een belangrijke rol in de wederbouw van de buitenlandse betrekkingen na de revolutie. Als geen ander wist hij hierin het hoofd koel te houden, en geen overhaaste beslissingen te nemen. Zijn voorstellen werden dan ook veelal met ruime meerderheid aangenomen. Kritiek was er ook, onder andere op zijn aandeel in het Meinreich-incident. Uiteindelijk wist hij echter met de juiste buitenlandse partners een goede relatie op te bouwen, terwijl hij ongewenste agressors terecht wees.

Dul Kolomeli verklaarde definitief uit de politiek te stappen. Hij zal voortaan werkzaam zijn als exportadviseur voor Kafter, een belangrijk producent van uurwerken. J. L. Mefpor, directeur van Kafter, verklaarde zeer gelukkig te zijn met hun aanwinst: Iemand met meer ervaring met het buitenland, en kennis van buitenlandse gebruiken kunnen wij ons niet wensen.


Nieuws uit Liger dul Ildulinal Een uitgave van Baber/Aspober