Volentisch Schrift

Jaargang 1004, speciale editie 1 september


Volentië zal op twee september 1004 een oud hoofdstuk geschiedenis achter zich laten. Weinig Metaburgers zullen tot op heden ooit een glimp hebben opgevangen van ons futiele, onbeduidende landje hetgeen voor ons, Volentijnen, toch altijd van paradijselijke betekenis waarde is geweest. Onze grond, door de Goden heilig verklaard, zal op 2 september ontgroend worden door de hoogst waardige vertegenwoordiger uit Trimaran, Zijne Koninklijke en Keizerlijke en Apostolische Majesteit zelf. Tijdens een driedaags durend Staatsbezoek zal ons land gezegend worden met het ondertekenen van een Handelsverdrag dat zal gaan gelden tussen Trimaran en Volentië.

Op deze dagen zal het economisch verkeer worden stilgelegd binnen de landsgrenzen van Volentië, zo is vanuit de Handelsraad medegedeeld. “Wanneer een bestuurlijk orgaan in opperste staat van gereedheid wordt gebracht, is het ondenkbaar om de aandacht te vestigen op marginale belangen zoals het drijven van handel.” Hierbij wordt gezinspeeld op de Veiligheidsraad die zeer hoge prioriteit stelt bij het waarborgen van de veiligheid van de afvaardiging uit Trimaran. Ondanks dat Volentië in het verleden nimmer te kampen heeft gehad met aanslagen stelt de Veiligheidsraad toch dat er in deze internationale context ook ruimer gekeken moet worden waarbij dan vooral ook terroristische organisaties in ogenschouw zullen worden genomen. Trimaraanse woord-voerders reageren overigens zeer nuchter omtrent de veiligheids-waarborging van haar Monarch door aan te geven volledig vertrouwen te hebben in de Speciaal opgeleide eenheid ter bescherming van Grootgegadigde voormannen.

De Veiligheidsraad verwacht een land dat in extase zal verkeren wanneer het verdrag op 3 september definitief en officieel getekend zal worden, vandaar dat niets aan het toeval zal worden overgelaten.

Trimaraanse Monarch zal de strijd voeren met Salsovki.

Samen met de Volentijnse Monarch zal Zijne Koninklijke en Keizerlijke en Apostolische Majesteit van Trimaran het conflict aangaan met Salsovki. Dit heeft de Veiligheidsraad tegelijkertijd met het bekendmaken van het Staatsbezoek medegedeeld. De oorlog zal naar verwachting slechts enkele uren duren en moet vooral als symbolisch worden opgevat als teken van een intense samenwerking in de toekomst tussen de beide landen. Vooraf wordt een culinair diner genuttigd waarbij de tactieken zullen worden doorgesproken. De bookmakers geven het kersverse tweetal echt weinig kans wanneer Salsovki niet tot een compromis zal besluiten. De schaaksimultaanseance zal publiekelijk te volgen zijn.


Monarch van Trimaran zal voor tweede maal zijn thuisbasis verlaten.

Het is in de geschiedenis pas de tweede keer dat Zijne Koninklijke en Keizerlijke en Apostolische Majesteit van Trimaran een staatsbezoek zal afleggen zo melden de bronnen vanuit Trimaran. Na Mein Reich zal Volentië deze buitengewone eer mogen ontvangen om in aanraking te komen met veruit de meest ontwikkelde cultuur van Metafoor. Hoewel de Handelsbesprekingen nog in haar kinderschoenen stonden, achtte de Monarch het als noodzakelijk symbool om zijn intentie te geven van vertrouwen aan Volentië. Woordvoerders uit Trimaran spraken van een teken naar de rest van de wereld om niet argeloos aan Volentië voorbij te gaan. De regering in Tiara heeft de stem vertolkt van haar volk om de betrokkenheid, die er immer heerste, uit te spreken en te verwezenlijken door zeer intensieve medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van de Handels Associatie die op drie september getekend zal worden. De Monarch van de Ba-Neb Dedethoeders kan met zijn ideeën over Nechbet in ogenschouw dan ook alleen maar zeer tevreden zijn met de uitkomst van de diverse gesprekken die hebben plaatsgevonden aldus Ameni. Zelf heeft Ameni in meerdere opzichten inhoud en sturing gegeven aan het opstellen van de Handels Associatie, vandaar dat hij misschien wel dé aangewezen persoon is om het Buitenlands Comité te leiden wat zou betekenen dat de Volentische volkeren haar landelijk bestuur zal uitbreiden naar drie organen (na de Handelsraad en Veiligheidsraad).