Die Meinreichsche Zeitung

Staatsblatt der Regierung der Wapen van BRM Bundesrepublik Meinreich

Quelle : Weiterschlagensche Nachrichtenagentur

Officieel orgaan van de regering van de Bondsstaat Meinreich. Bron : Weiterschlagense persbureau

The Official Publication of the Government of the Federal Republic of Meinreich


Economie Bundesrepublik floreert !

"De producten van ons schone land zijn zeer gewild in het buitenland. De Bundesrepublik exporteert meer dan ooit", aldus ons schone vice-president Troebbels.

Met name Meinreichsche abdijenbier geniet grote populariteit. In ons schone land worden momenteel meer brouwerijen gebouwd om aan de enorme vraag te kunnen voldoen.

De afgelopen jaren heeft de Reichspfund zich niet alleen staande gehouden in de internationale markten van ons schone planeet, de koers ervan ten opzichte van de MECU is zelfs gestegen. Gezien de economische reuzen die proberen via neo-kapitalisme de wereldmarkten te domineren, is dit een prestatie waar alle inwoners van ons schone land trots op mogen zijn.

Het recentelijk aanknopen van diplomatieke betrekkingen met El Tricator heeft een intensieve handel tussen de twee landen op gang gebracht. Beide landen hebben elkaar veel te bieden en profiteren van elkanders producten. De economie van ons schone deelstaat West-Meinreich vaart hier zeer wel bij.


Zoveelste laffe daad Van Dictum

Wederom heeft de Dictumse regering haar grote lafheid getoond. Een handelsdelegatie van ons schone land was onderweg naar El Tricator, toen zij zonder waarschuwing werd aangevallen door Dictum'se oorlogsschepen. Gelukkig was de delegatie zeer goed beschermd door ons schone Bundesmarine en een indrukwekkend escorte van El Tricator.

Uiteraard waren de Dictumse oorlogsbodem geen partij voor de vlaggeschip van ons schone Bundesmarine, de Blitzschietzer. Tezamen met ons schone bondgenoten van El Tricator werd de Dictumse bedreiging naar de bodem van de Idrisch Bassin heen gezonden.

Ons schone vice-president Troebbels verklaarde direct dat er 'harde tegenmaatregelen' tegen Dictum genomen zullen worden door ons schone Bundesregering.


Uitbreiding vliegvelden Weiterschalgen en Wilhelmstadt voltooid

Om de steeds groeiende stroom van mensen en goederen tussen ons schone deelstaten Ost- en West-Meinreich aan te kunnen, heeft ons schone Bundesregering reeds 2 jaar geleden een grootscheepse uitbreiding van de vliegvelden nabij Weiterschlagen en Wilhelmstadt aan laten vangen.

Het werk is nu voltooid en ons schone land is twee grote, veilige vliegvelden rijker. Dit zal zeer gunstig zijn voor het tijdig vervoeren van allerlei exportproducten van ons schone deelstaat Ost-Meinreich naar landen rondom ons schone deelstaat West-Meinreich. Eerder moesten groet vrachten per schip worden vervoerd, nu is het voor grote transportvliegtuigen mogelijk om direct bij Weiterschlagen en Wilhemstadt te landen Ons schone land is nog niet in het bezit van zulke vrachtvliegtuigen en is onder bevriende staten momenteel op zoek naar een geschikte toestel.

Logo van Die KlingelStaatsdruckerei 'Die Klingel', Weiterschlagen, 1-6-1004.