Die Meinreichsche Zeitung

Staatsblatt der Regierung der Wapen van BRM Bundesrepublik Meinreich

Quelle : Weiterschlagensche Nachrichtenagentur

Officieel orgaan van de regering van de Bondsstaat Meinreich. Bron : Weiterschlagense persbureau

The Official Publication of the Government of the Federal Republic of Meinreich


Reichsuntersuch afgerond - Wrakstukken geven geheimen prijs!

"Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons Schone Land is in ieder geval geen raadsel meer", alsdus ons schone Vice Präsident Troebbels.

Op 19 september 1004 is een Macajaans toestel, met aan boord de Macajaanse ambassadeur Ho Presbeian òs Macajos en zijn staf, als gevolg van een beschieting dusdanig beschadigd geraakt, dat de ambassadeur zich in veiligheid moest brengen met een parachute, voordat de piloot met het toestel trachtte een noodlanding te maken. Ons schone Bundessicherheitsdienst vermoedt dat de piloot van het toestel, nadat hij over het Macajaanse ambassadeterrein was gevlogen, zodat de ambassadeur zijn sprong kon maken, gepoogd heeft uit het El Tricatorse luchtruim te komen en zijn toestel vlak bij de Macajaanse ambassadeschip de Affondante qualore Laterizio IV in zee l wilde laten storten. Een beschadigde motor maakte het toestel zeer moeilijk bestuurbaar. Het is rakelings over het concertgebouw heen gescheerd, daarbij enkele dakversieringen meeslepend, en daarna richting ons schone ambassadeterrein te El Varator gevlogen. Daar is het toestel zo langs ons schone ambassadegebouw gevlogen, dat een vleugel zich dwars door het dak heeft geboord en daar is afgebroken. Het toestel is vlak daarna in de tuinen van ons schone ambassade neergestort. Doordat de vaart van het toestel al sterk was afgenomen door de botsing met ons schone ambassadegebouw, hebben de passagiers het neerstorten overleefd.

Ons schone Ambassade was direct in opperste staat van paraatheid. Bundeswehr troepen sloten het terrein onmiddellijk af en omsingelden de smeulende wrakstukken. Direct werd het toestel opgebroken en de overleefenden eruit gehaald. Deze waren in shock. Zij werden na een korte behandeling in de medische faciliteiten die ons schone ambassadegebouw te El Varator rijk is, overhandigd aan de autoriteiten van El Tricator. Deze slachtoffers verklaarden zelf diplomatieke gezanten van Macajo te zijn en derhalve onder het Internationaal Diplomatiek Verdrag te vallen. Om die reden heeft ons schone land hen ook uitgeleverd aan de ontvangende staat El Tricator.

Snel daarna heeft ons schone Bundesregierung ingegrepen en de wrakstukken naar ons schone Bundeshoofdstad Weiterschlagen overgebracht. Ons schone Bundessicherheitsdienst werd ook onmiddellijk naar El Varator gestuurd om ter plaaste onderzoek te verrichten. Mede door dit doortastend optreden heeft ons schone Bundessicherheitsdienst deze duistere zaken zo snel en onweerlegbaar kunnen blootleggen.


Vliegtuig ramp veroorzaakt door Bodnische kogels

Het onderzoek van ons schone Bundessicherheitdienst heeft aangetoond dat het Macajaans toestel vlak nadat het boven El Varator verscheen begon aan zijn daling, veelvuldig in één van zijn motoren geraakt is door kogels afkomstig uit een zware automatische geweer van Bodnische makelarij. Het gevolg daarvan was niet alleen uitval van die motor, maar ook snelle verlies van brandstof. Op het ogenblik worden de kogels verder onderzocht. Ons schone Regering wil met de autoriteiten van El Tricator proberen de herkomst van de kogels te achterhalen.


Houding Macajaanse regering wekt wantrouwen op

Tijdens het onderzoek bleef de Macajaanse regering ontkennen dat het neergestorte toestel van Macajo afkomstig was. Zij probeerde zelfs ons schone Bundesregierung met ambtelijke prietpraat en staatsbezoeken van het onderzoek af te leiden. Zelfs het feit dat het zou gaan om Macajaanse diplomatieke medewerkers werd ontkend, terwijl hoogst geplaatste beambten van ons schone Regering onder eed zweren deze uit de wrakstukken te hebben gered.

Inplaats van excuses aan te bieden voor de beschadigingen aan ons schone Ambassade en dankwoorden voor de geboden hulp aan hun diplomatieke gezanten in tijd van grote nood, maakt de Macajaanse regering dus beambten en soldaten van ons schone Land uit voor leugenaars!

Ons schone Bundesregierung heeft daarom besloten om alle diplomatieke betrekkingen met Macajo voorlopig op te schorten, en al ons schone Bundesstaten en Bundeskriegsmarine onderdelen in de lokaliteit van Macajo in hoogste staat van paraatheid te brengen, tot de regering van Macajo toegeeft dat zij een verkeerd beeld van de ramp propaganderen en de beledigingen aan het adres van ons schone Land ongedaan maakt.


Schandalig misbruik van het I.D.V. schendt vertrouwen

"Ons Schone Land is het slachtoffer van diplomatiek terrorisme", aldus ons schone Vice Präsident Troebbels.

Helaas is het Internationaal Diplomatiek Verdrag steeds meer een dekmantel voor schaamteloze regiems, waaronder vandaan zij op slinkse wijze complotteren op welke wijze zij hun economische en politieke macht kunnen handhaven door spaken in welvarende wielen van andere naties te steken.

Ons Schone Regering beraadt zich heden hoe om te gaan met deze alsmaar verder sluipende dreiging. Diplomatiek verkeer en het ondersteunend internationaal verdrag mogen dan best waardevolle zaken zijn, zij zullen niet ten koste van de belangen van ons Schone Land worden gehandhaafd.

Het recentelijk aanknopen van diplomatieke betrekkingen met El Tricator heeft een intensieve handel tussen de twee landen op gang gebracht. Beide landen hebben elkaar veel te bieden en profiteren van elkanders producten. De economie van ons schone deelstaat West-Meinreich vaart hier zeer wel bij.


Logo van Die KlingelStaatsdruckerei 'Die Klingel', Weiterschlagen, 1-12-1004.