Macajo

Kaartje van Macajo

Hè Megalè Autokratoria Macajo, oftewel Het Groot-Keizerrijk Macajo, kortweg Macajo, wordt beheerd door Wout Broere.

Algemeen

Geografische Informatie

Politiek en Bestuur

  • Overzicht van de Macajaanse Bestuursstructuur

Geschiedenis

  • Ontstaan van het Macajaans Keizerrijk

Cultuur en Godsdienst

  • Vlaggen
  • Bouwkunst
  • Beschrijving van de Godsdienst: Tao-Tan

laatste wijzigingen: 7-4-2003
informatie: a.m.kabel@chello.nl
site onderhoud: Matijs van Zuijlen