Dag van de Geit wordt weer doorslaand succes

Cayao, 12 juni 1004

Vandaag vertrok in Cayao een groep van 24 geitenhoeders met hun geiten, in totaal 500 stuks, voor een tocht van enkele weken naar El Tricator. Het vertrek vond plaats in het kader van de Internationale Dag van de Geit. Om het belang van de geit voor de planeet te onderstrepen heeft de VIA reeds in 995 een internationale gedenkdag voor de geit ingesteld.

De geitenhoeders hopen op 2 december in El Varator aan te komen en daarmee als eersten de moeilijke en gevaarlijke tocht te voltooien. "Vooral ten noorden van de rivier Pamuna is een gedeelte van de tocht zeer zwaar en gevaarlijk. De vorige groepen geitenhoeders moesten hier hun reis wegens problemen beeindigen. Wij hopen met een licht gewijzigde route de rivier, en de gevaren ten noorden daarvan, te kunnen doorstaan en ons en onze geiten veilig naar het doel te gidsen.", aldus een van de geitenhoeders.

Toestand aan Noordelijke grenzen gespannen

Cayao, 22 juni 1004

De toestand aan de noordelijke grenzen is onverminderd gespannen. De verhoogde staat van paraatheid langs de grens met Pacia heeft tot op heden geen officiële bevestiging van enig onder Hè Epitropè Xenois Epotheseois Hupourgeion (Centraal Orgaan voor Buitenlandse Betrekkingen) resulterend orgaan gekregen. Ho Proothupourgo ò Protos Dikegoros Domatios (De Eerste Minister van de Eerste Raadskamer van Macajo) verwijst nog immer naar Ho Ufupourgo Trito Edzóterikón (De Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken van de Derde Raadskamer van Macajo) voor nadere inlichtingen over de mogelijkheden tot het verkrijgen van een uitreisvisum naar Pacia.

Kos Imano Wonabsontos verklaarde desgevraagd, via zijn woordvoerder, "De huidige toestand langs de Noordelijke Grenzen, en in het bijzonder de grens met onze bondgenoot binnen Hè Allou Pactou, La Republica Socialista Pacia, is zodanig dat deze rechtvaardigt dat eenieder die dat wenst voor nadere inlichtingen zich zal vervoegen bij Ho Grammato (De Secretaris van de Eerste Raadskamer van Macajo) of, indien gerechtvaardigd uit graad van de familie, Hò Fronimo Epitimo Eugeneión. Desgevraagd antwoorde Lefesmo Tharuto Hyruteiòn dat Hò Antupourgo à Macajos Mandra (De Vice-Minister voor de Macajos Mandra) niet beschikbaar was voor commentaar.