Olie-exploratie in Midlandse Oceaan

Cayao, 14 september 1004

De olie-exploratie firma Petrolaion, volledig eigendom van de bekende olietycoon en playboy Storgi Kós, is begonnen met boringen in de Midlandse Oceaan ten oosten van Natrilia. Een nieuw ontwikkeld type platform wordt ingezet om in deze gevaarlijke omstandigheden naar olie te kunnen zoeken. Storgi verklaarde op een persconferentie dat de omstandigheden waaronder naar olie gezocht wordt zeer extreem zijn: "Dit is een zeer stormachtig gebied. Wij verwachten dan ook dat elk moment de Blitzschietzer of een van de andere vlootdelen van de locale koloniale mogendheid op kan duiken. De aanwezigheid van de Affondante qualore Laterizio IV en enkele van haar zusterschepen geeft ons echter het vertrouwen dat wij deze operatie tot een veilig einde kunnen brengen."

Geologen vermoeden al enkele jaren dat zich onder het Fluvisch Plateau grote onondekte hoeveelheden aardolie bevinden. De politieke situatie in de regio heeft exploratie in de regio echter tegengehouden. De vernieuwde harde buitenland-politiek van Hè Epitropè Xenois Epotheseois na de terugkeer van Proto Dikègoro Neofulpas aan het hoofd van het Macajaanse politieke toneel, heeft echter nieuwe mogelijkheden geschapen om onder deze moeilijke omstandigheden naar nieuwe olievelden te zoeken.

Grens dicht

Cayao, 25 september 1004

De grens met La Republica Pacia is sinds hedenmorgen tot nader order gesloten. Regeringswoordvoerders van beide regeringen waren bij het ter perse gaan niet in staat om commentaar op deze ontwikkelingen te leveren.

Ambassadeur beschoten bij aankomst in El Tricator

Cayao, 20 september 1004

Bij aankomst boven El Varator is het vliegtuig, waarmee de nieuwe Macajaanse ambassadeur op weg was naar de nieuw geopende Macajaanse ambassade te El Varator, zonder enige aanleiding beschoten. De ambassadeur, Kos G.U. Derasdo, wist zich met behulp van zijn parachute in veiligheid te brengen en te landen op Macajaans grondgebied. Van de overige inzittenden van het vliegtuig is echter niets meer vernomen en voor hun leven wordt dan ook gevreesd. Het toestel zelf is volgens de laatste berichten neergekomen op het concertgebouw van El Varator. Doorgaans goed ingevoerde bronnen spreken van een zware explosie "die er op duidt dat zich een grote hoeveelheid explosieven in het concertgebouw bevond."

De opening van een ambassade te El Varator betekende onlangs nog een omwenteling in de Macajaans-Tricatorse verhoudingen en werd aangemerkt als het einde van de onderzeebootdiplomatie. Het voormalige ambassadeschip, de Affondante qualore Laterizio IV, had nog maar enige weken geleden zijn semi-permanente basis voor de kust van Aquamare verlaten.

Een woordvoerder voor Ho Grammato òn Hupourgeion ón Pragmata Edzóterikois òs Tritos Dikègoros Domatios verklaarde desgewenst niet mede te kunnen delen welke acties tegen El Tricator ondernomen zullen worden, maar "er op te vertrouwen dat alle kosten die door deze aanslag zijn gemaakt bij de nog openstaande rekening zullen worden opgeteld." Hiermee werd eens te meer bevestigd dat El Tricator nog altijd weigert zijn aandeel te betalen in het restaureren van de grenspalen langs onze noordelijke grenzen.